PRESSEMELDING: Stava Dykk AS og Th Stava Eiendomsselskap AS solgt og har skiftet navn til AD Dykk AS og AD Eiendomsselskap AS.

Stava Gruppen har solgt samtlige aksjer i dykkeselskapet Stava Dykk  AS
og Th Stava Eiendomsselskap
 til nye eiere. Selskapene har skiftet navn
til AD Dykk AS og AD Eiendomsselskap AS
 og eies nå 100% av AD Offshore. 

Dykkevirksomheten i Stava Gruppen, Stava Dykk AS og Eiendomsselskapet bak lokalene i Vestvik, Sveio ble februar 2012 solgt til AD Offshore AS. Selskapene skiftet 12.03.2012 navn til henholdsvis AD Dykk AS og AD Eiendomsselskap AS og inngår nå som en del av AD Offshore. www.adoffshore.com

All øvrig virksomhet i Stava Gruppen er i forbindelse med salget flyttet til Stava Gruppens nye lokasjon på kaien i Førde, Hordaland.
Stava Gruppen består nå av selskapene Stava Invest AS, Stava Sjø AS, Th Stava,  Kaien AS og FMTS Eiendom AS. For mer informasjon se våre nettsider www.stava-gruppen.no.

Eventuelle spørsmål vedrørende salget kan rettes til undertegnede.

Haugesund, 01.02.2012
Trond Stava, Stava Gruppen

Posted in Pressemeldinger | Leave a comment